Home

Op RSItips.nl vind je tips ter preventie en behandeling van RSI klachten.

Wat is RSI?

RSI staat voor “Repetitive Strain Injurie”. In Nederland wordt ook wel de term CANS gebruikt, wat staat voor “Complaints of Arm Neck and/or Shoulder”.

Beide termen zijn een verzamelnaam voor lichamelijke aandoeningen die kunnen ontstaan door herhaaldelijke bewegingen/inspanningen. Op wikipedia vind je een hele lijst van specifieke aandoeningen die onder CANS gerekend worden; bekend is bijvoorbeeld het carpaletunnelsyndroom.

Met enige regelmaat komen er het nieuws allerlei ‘populaire’ termen voorbij; zo heeft iedereen bijvoorbeeld wel eens gehoord van een muisarm. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld een sms-duim, tablet-nek of kantoorknie. Deze termen zijn in medisch opzicht echter weinig beschrijvend, want de onderliggende oorzaken en/of aandoeningen kunnen compleet verschillend zijn.

Hoe ontstaat RSI?

RSI klachten kunnen tal van onderliggende oorzaken hebben.

Langdurige inspanningen van lage intensiteit, zoals bij computerwerk het geval is, kunnen klachten veroorzaken. De doorbloeding van de spieren verslechterd, resulterende in minder zuurstoftoevoer en slechtere afvoer van afvalstoffen. Hierdoor treden er klachten op als vermoeidheid van spieren, stijfheid en spierpijn.

Ook psychologische factoren als stress dienen niet onderschat te worden. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door tijdsdruk, perfectionisme of onvermogen om ‘nee’ te zeggen. Stress kan leiden tot tal van lichamelijke klachten.

Wie lopen risico op RSI?

Met name beeldschermwerkers vormen een grote risicogroep. Daaronder vallen niet alleen personen die beroepsmatig achter de PC zitten, maar bijvoorbeeld ook scholieren/studenten die doorgaans vele verslagen/projecten op de computer moeten uitwerken.

Andere beroepen waarbij repeterend werk de boventoon voert vormen eveneens een risico, voorbeelden zijn: cassieres, kappers, schilders, musici, slagers, postsorteerders, schoonmakers, kleermakers en productie/lopendebandmedewerkers.

De focus van deze website ligt op het voorkomen van klachten ten gevolge van computerwerk.

Hoe kun je RSI voorkomen?

Globaal gezien kan RSI voorkomen worden door:

  • Jezelf goed te informeren.
  • Voldoende afwisseling en beweging.
  • Zorg te dragen voor een ergonomische werkplek.
  • Alert te zijn op stress en werkdruk.
  • Tijdig in te grijpen bij beginnende klachten.

Hoe herken je RSI?

Voorkomen is beter dan genezen. Herken dus tijdig de eerste signalen van RSI en stap naar een arts voor advies.

RSI klachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Pijn, kramp, tintelingen, een doof gevoel of branderigheid. Bijvoorbeeld in nek, schouders, arm, pols, handen of vingers.
  • Klachten die in duidelijke relatie staan tot de aard van de verrichte werkzaamheden.
  • Klachten die verergeren in geval van stress.

Hoe behandel je RSI?

Als ondanks alle preventie maatregelen toch RSI klachten zijn ontstaan is het zaak dit zo snel mogelijk te laten behandelen door een professional. Kijk op deze pagina voor meer info.